STANDARDY OPIEKI
ŻYWIENIOWEJ W SMA

WSPOMAGANIE ODŻYWIANIA I KARMIENIE SĄ KLUCZOWYMI ASPEKTAMI OPIEKI NAD DZIECKIEM Z SMA

Osłabienie mięśni u pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni może skutkować utratą zdolności do skutecznego przeżuwania i połykania pokarmu. Naraża ich to na aspirację treści pokarmowej, czyli dostania się pokarmu i płynów do dróg oddechowych, narażając tym samym na infekcje układu oddechowego. Rodzice i opiekunowie mogą zdecydować się na założenie tymczasowej lub stałej sondy żywieniowej w celu zapewnienia pacjentowi niezbędnych składników pokarmowych i płynów.1

StandardyOpieki Żywieniowej
w SMA

KONSYSTENCJA POKARMÓW STAŁYCH - NA CO ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ?

Magdalena Milewska - dietetyk kliniczny

Zagęszczanie płynów jest rzeczą podstawową, w sytuacji kiedy mamy problem z połykaniem u naszego dziecka, ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa połykania.

Magdalena Milewska, dietetyk kliniczny

ZAGĘSZCZANIE PŁYNÓW - PYTANIA I ODPOWIEDZI

Magdalena Milewska - dietetyk kliniczny

”DIETA W ZABURZENIACH POŁYKANIA U PACJENTÓW Z SMA”

Magdalena Milewska - dietetyk kliniczny

Piśmiennictwo

1.Oskoui M, Levy G, Garland CJ, et al. The changing natural history of spinal muscular atrophy type 1. Neurology. 2007;69(20):1931–1936.