RDZENIOWY ZANIK MIĘŚNI

OPIEKA

W ostatnich dwudziestu latach obserwuje się ogromną poprawę w zakresie strategii opieki stosowanych u pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśnia (SMA). Poziom opieki i skład zespołu specjalistów zaangażowanych w leczenie pacjenta zależy od potrzeb chorego i celu opieki1.

Osoby przedstawione w tym materiale są prawdziwymi pacjentami, dlatego też uzyskano właściwą zgodę na używanie zdjęć od pacjentów oraz ich rodzin. Zdjęcia wyłącznie dla celów ilustracyjnych.

OPIEKA NAD CHORYMI NA SMA

POSTĘPOWANIE Z SMA:
Multidyscyplinarne podejście do opieki

Eksperci przekonują, że multidyscyplinarne podejście do opieki angażującej różnych specjalistów może poprawiać ogólny stan zdrowia i wydłużać przeżycie osób z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA)1. Dowiedz się więcej na temat strategii opieki dla osób z SMA.

Więcej informacji

OPIEKA NAD CHORYMI NA SMA

ZESPÓŁ ZAPEWNIAJĄCY OPIEKĘ W SMA:
Funkcje i obowiązki zespołu zapewniającego opiekę

Każda osoba z rdzeniowym zanikiem mięśni jest inna, dlatego skład zespołu jak i poziom zaangażowania w opiekę poszczególnych członków może zmieniać się w czasie w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta i okoliczności1. Dowiedz się więcej na temat różnych członków zespołu zapewniającego opiekę choremu.

Więcej informacji

Osoby przedstawione w tym materiale są prawdziwymi pacjentami, dlatego też uzyskano właściwą zgodę na używanie zdjęć od pacjentów oraz ich rodzin.
Zdjęcia wyłącznie dla celów ilustracyjnych.

„W ostatnim dziesięcioleciu pojawia się coraz więcej danych potwierdzających poprawę naturalnego przebiegu choroby we wszystkich typach SMA...Obserwowana poprawa prawdopodobnie wynika ze stosowania uzgodnionych zaleceń jak i z postępów w opiece...1

O „Razem w SMA”

Misją Biogen jest wspieranie osób z rdzeniowym zanikiem mięśni oraz zespołów ludzi zapewniających im opiekę. Mamy nadzieję, że informacje dostarczane w ramach inicjatywy „Razem w SMA” pozwolą pacjentom uzyskać najnowsze wiadomości na temat opieki i pomogą w rozmowach z lekarzami.

Na stronie znajdziesz informacje na temat rdzeniowego zaniku mięśni i jego objawów, opcji opieki oraz opinie osób żyjących z SMA, doświadczonych opiekunów i fachowych pracowników ochrony zdrowia na różne tematy, takie jak odżywianie czy sprzęt adaptacyjny.

Piśmiennictwo

1. Mercuri E, et al. Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1: Recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic and nutritional care. Neuromuscul Disord 2018;28(2):103-115.